1953 - PEGASO COUPE TOURING THRILL

PEGASO COUPE TOURING THRILL